Các function thường dùng khi tạo file top, footer

31/07/2017 21:11 +07
  1. Logo website: <?php echo EBE_get_html_logo (); ?>
  2. Khung tìm kiếm: <?php echo EBE_get_html_search (); ?>
  3. URL cho phần giỏ hàng: <?php echo EBE_get_html_cart (); ?>
  4. URL cho phần đăng nhập/ đăng ký: <?php echo EBE_get_html_profile (); ?>
  5. Địa chỉ liên hệ: <?php echo EBE_get_html_address (); ?>. Phần địa chỉ này bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email…
 

0


Bài xem nhiều 

 
Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
.