Tên, ý nghĩa và mục đích sử dụng các class CSS trong echbaydotcom

31/07/2017 21:11 +07
  1. col-main-content: là class dùng chung cho tất cả các trang có cột chứa sidebar chính (sidebar thường dùng để nhúng nội dung vào phần chính của website).
  2. col-sidebar-content: là class dùng chung cho tất cả các trang có cột chứa sidebar con (sidebar thường dùng để làm menu).
 

0


Bài xem nhiều 

 
Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
.